Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het milieubeleid.