Energieprestatieregelgeving -energieprestatiecertificaat (EPC)

Als potentiële koper of huurder krijgt u met het EPC een idee van de energiezuinigheid van een woning. Als verkoper of verhuurder daarentegen kan u het energiezuinige karakter van uw woning in de verf zetten. Op het EPC staat een kengetal (score). Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op de energiefactuur vindt.

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn. Op de kleurenbalk staan referentie-getallen, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning zal zijn. Voor oudere woningen is het zeker mogelijk dat het kengetal een stuk hoger is dan 700. Naast deze 'score' bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen dient u niet verplicht uit te voeren maar bieden u als koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen. Verder staan er nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies en dergelijke vermeld op het EPC.