Rechtshulp

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als burger?

U kunt steeds in alle discretie een beroep doen op de dienst rechtshulp van het OCMW.

Onze jurist verleent u gratis informatie en advies bij allerlei rechtsproblemen zoals:

  • een huwelijks- of gezinssituatie: voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie ...
  • een echtscheiding: onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht ...
  • een huur- of pachtovereenkomst: huurprijsverhoging, waarborg, opzeg ...
  • erfrecht: erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling ...
  • eigendom of erfdienstbaarheden ...
  • arbeidsrecht, strafrecht, leefloon en OCMW-dienstverlening ...

Kan de jurist u niet verder helpen dan verwijst hij u door naar een gespecialiseerde dienst of advocaat.

De jurist van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank.

Heeft u toch een advocaat nodig?

Op het bureau voor juridische bijstand kunt u een pro deo advocaat aanvragen:

Balie van Turnhout
Gerechtshof
Kasteelplein 1

2300 Turnhout
Tel: 014 42 44 65

Contactpersoon

Henri Van Roey, jurist
Grote Baan 264
2235 Hulshout
Tel:
 015 75 01 00

Zitdagen

  • Maandag: 18.00-20.00 uur (elke 2e en 4e maandag van de maand)
  • Vrijdag: 09.00u-12.00 uur